Rakovina prsní­ka - prevencia a podpora liečby

Indol-3-karbinol - prírodný extrakt

rakovina prsníka- prevencia pred rakovinou prsníka

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žľien. Na Slovensku pribudne s touto diagnózou až 2 000 žien ročne. Včasnou diagnostikou sa zvyšujú šance na úspešnú liečbu. 


Rakovina je neobmedzené a nekontrolované množenie buniek, ktoré prestali podlieha» kontrolným mechanizmom organizmu, pričom vznikne neúčelná nová masa tkaniva (novotvar), ktorá nekontrolavane rastie a invazívne sa šíri. Nádorové bunky sa môžu rozšíri» krvným obehom alebo lymfatickým systémom do iných orgánov. Takéto "dcérske" bunky vytvárajú metastázy. Nádory môžu by» malígne (zhubné-zlé) a benígne (nezhubné-dobré).


Aká je príčina vzniku rakoviny prsníka?

Neexistuje len jedna príčina vzniku. Základnou príčinou je však zmena genetickej informácie, ktorú bunka pri delení nesprávne informuje a výsledkom je nekontrolovateµné delenie. V priebehu života dochádza k deleniu približne 10 biliónov buniek. Pri takomto množstve občas dochádza ku chybe - náhodnej zmene v DNA, ktorá je nositeµom genetickej informácie. Tieto zmeny sa nazývajú mutácie.

Mutácie spôsobujú tzv. karcinogénne látky. Medzi najznámejšie patria látky vznikajúce pri fajčení cigariet (tabaku), ďalej to môžu by» rôzne vírusy, radioaktívne žiarenie a mnohé chemické látky. Vznik rakoviny je podmienený množstvom rôznych faktorov –životný štýl, fajčenie, pitie alkoholu, výživa, opaµovanie, chemikálie, infekcie, nezdravé pracovné prostredie...
K známym rizikovým faktorom vzniku rakoviny prsníka patria: výskyt ochorenia v rodine (matka, sestra), bezdetnos», vyšší vek prvého pôrodu (nad 30 rokov), neskorší vstup do prechodu.


Najdôležitejšie kroky v prevencii rakoviny prsníka:

- samodiagnostika (v týždni po menštruácii) - väčšina hrčiek v prsníku je benígna (nemá rakovinový pôvod) a možno ich odstráni» bez následkov. Avšak prinajmenšom jedna z desiatich má rakovinový pôvod. Ak si teda objavíte hrčku, prosím, čo najskôr navštívte vášho lekára.
- vyšetrenie prsníkov gynekológom (vo veku 20-40 rokov aspoň každé 3 roky, pri výskyte v rodine častejšie)
- u žien nad 50 rokov sa doporučuje špeciálne vyšetrenie – mamografia – pomocou nej je možné zisti» aj veµmi malé zmeny v tkanive prsníka, ktoré sa samovyšetrením nedajú zisti» 
  - nefajči»
- nevystavova» sa stresu a nepodlieha» depresiám
- podpori» imunitný systém
- doplni» chýbajúce látky: vitamíny (vitamíny A.C,E), minerály (zinok) a stopové prvky (selén), antioxidanty,
- látky s antikarcinogénnymi účinkami – lykopén (v paradajkách), glukán (v hlive ustricovej), indol-3-karbinol (v brokolici), lapacho, ...
- podpori» očistný systém ogranizmu – neza»ažova» žalúdok a tráviaci systém mastnými a kalorickými jedlami, zvýši» príjem ovocia a zeleniny (v surovom stave), dostatok tekutín (minerálne vody, nesladené čaje, ovocné š»avy), zvýši» príjem vlákniny
- užíva» rastlinné extrakty podporujúce očistu organizmu – Yucca shidigera, Sladovka hladkoplodá, vláknina6 OBLASTÍ NAJÚSPEŠNEJŠIEHO POUŽITIA DOPLNKOV VÝŽIVY, ktoré môžu zmeniť život Vás a Vašich najbližších

Prírodné látky, výber z najdôležitejších rastlinných extraktov, vitamínov, fytohormónov pre pestovanie zdravia, krásy a mladosti (zdravý životný štýl a výber 100 najdôležitejších výrobkov).

Pomocou prírodných výživových doplnkov, vybraných profesionálmi moderného životného štýlu a najnovších skúseností. Obnovte svoje zdravie a krásu, rozviňte silnú nezadržateľnú osobnosť, realizujte svoj profesionálny úspech.


NOVÉ!!!

ŠKOLA SEBAVZDELÁVANIA

ŠKOLA OSOBNOSTNÉHO VZDELÁVANIA, INTELEKTU, KRÁSY, ZDRAVIA A MLADOSTI V MOTÝĽOM DOME.

“To, čím sa dokážeme naozaj nasýtiť je umenie byť životom samým. Uskutočňovať svoje sny tvoriť nové kúsky seba, svojho Ja”

Seba-dotváranie je nový spôsob intelektuálnej zábavy. Vzrušujúca spoločenská a osobná hra na život. Zmysluplné použitie voľného času. Najväčšia investícia dňa, ktorá nás obsype šťastím a zlatom.

Poznávanie seba objavovanie svojich nesmiernych možností je pokračovaním klasického vzdelania s cieľom rozvinúť intelektuálne a duševné  schopnosti, naučiť sa používať životné situácie na prebudenie a rozvinutie svojho ohromného potenciálu, na objavovanie seba. Mnohé činností, ktoré bežne vykonávame môžu dobre slúžiť na nepretržité tvorenie a hneď aj používanie výnimočných vlastnosti nových schopnosti a osobných kvalít – AKTÍVNE PESTOVANIE ZDRAVIA  KRÁSY  A  MLADOSTI

Osobnostné vzdelávanie sa uskutočňuje :
V Motýľom dome – v Hoteli Galéria, ktorý bol cielene vybudovaný ako prostredie určené na získavanie nových poznatkov a skúseností, čiže motivačných pobytov a poznávacej turistiky zameranej na sebaobjavovanie a sebazdokonaľovanie. Využíva spojenie pôsobenia prostredia, nových vedeckých poznatkov a pozitívne pôsobiaceho umenia. Zmena prostredia, spojenie vedeckých poznatkov a umenia vhodného pre príjemné a spontánne osvojenie si nového štýlu bytia. Osobnostne vzdelávanie ma individuálny charakter. Lektor má predovšetkým funkciu sprievodcu. Hlavnú funkciu má umenie, prostredie a výber najnovších svetových poznatkov – skúseností, ktoré združuje a poskytuje, bar inšpiračných a motivačných prostriedkov. Vyberá a združuje aj nové poznatky z kvantovej fyziky. Princípy tvorby novej reality vedomím a ďalšie. Vyžíva princípy prenášania už uplatňovaných skúseností pre úspešné pestovanie osobných kvalít a výnimočných vlastnosti.

To všetko predstavuje dobré podmienky na dotváranie osobnosti a nadobudnutie schopnosti používať každodenné situácie pre uskutočnenie ideálov mladosti, krásy a zdravia, na prirodzený osobnostný rast, zvyšovanie osobnej úspešnosti a kvality života. Sebavzdelávanie má zábavný charakter spojený s dobrými pocitmi z novoobjavovaných schopností a ich využitia v praxi. Vychádza z voľného výberu tém, motivácií a podnetov podľa momentálnej dispozície a individuálnej potreby. 

Súčastou je tiež zdieľanie a prezentácie osobných skúseností študentov.

Osobnostné vzdelávanie, pobyty v Motýľom dome nie sú časovo obmedzené, vďaka voľnému výberu tém môžu účastníci prichádzať na pár hodín, alebo pobúdnúť v prostredí Motýlieho domu niekoľko dní, ak cítia potrebu byť priebežne inšpirovaný  a doplniť si nové informácie, motivačné podnety, zažiť a uplatniť zmenu prostredia pri sebazdokonalovaní.

Vzdelávanie je vhodné:

  • pre široké spektrum záujemcov o odborný prístup k pestovaniu osobných kvalít a schopností k uskutočnovaniu ideálov mladosti, krásy a zdravia
  •  ľudí s chronickými zdravotnými problémami – alergie, astma, diabetes, nadváha, znížená imunita a pod., čo sa spája so zdravým životným štýlom, duchovnou vyrovnanosťou, odbúraním stresu, a pochopením princípov kvantovej fyziky a jej účinkov na spúšťanie nových transformačných procesov.

 

 Od 16.1.2016 je spustené prihlasovanie na konkrétny termín. Po obdržaní vašej prihlášky Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch o spresnení termínu.

Po vytvorení študijného krúžku účastníkov vzdelávania( študentov) so záujmom o podobné témy s približne podobnými predpokladmi byť úspešnými, Vás budeme v nasledujúcich dňoch informovať kedy bude Váš krúžok zahájený. Keďže nám záleží na optimálnom zložení krúžku, uvítame Vašu návštevu  a zoznámenie sa s možnosťou vzdelávania, aby študijný krúžok, do ktorého budete prípadne zaradení Vám plne vyhovoval.

Suma sebavzdelávania : 15 eur/ 1 osoba/ deň.

Školné za vzdelávanie sa znižuje v prípade viacsemestrálneho sebavzdelávania s ohľadom na nároky a požiadavky na základe konzultácie. Osobitná zľava pri väčšom počte samostatnej skupiny a taktiež zľavu ponúkame aj pre viacčlennú rodinu.

 

Vzdelávanie je certifikované v rámci zdravého životného štýlu, zvyšovania osobnostných kvalít a úspešnosti v zamestnateľnosti certifikátom Ministerstvom Školstva, Vedy a Výskumu SR, pričom môžete získať diplom o nadobudnutí vzdelania 1, 2.alebo 3. stupňa.

Viac info na www.hotelgallery.eu alebo na info@hotelgallery.eu

Create a Free Website